• Specialiseret psykiatrisk behandling, botilbud og beskæftigelse

    Læs mere

Gran Recovery and Health er en privatpsykiatrisk koncern, der består af fem virksomheder, som hver især og i tæt samarbejde bidrager til en bedre psykiatri for vores beboere og patienter.

Vores arbejde med hvert enkelt menneske er helhedsorienteret og sigter mod recovery og rehabilitering. Vi mener, at det man fokuserer på, får man mere af, og vores fokus er på fællesskab, ansvar og anerkendelse.

Hvad der altid har været en hjertesag med rod i det levede liv, er nu en stor organisation med et fælles mål: Bedre psykiatri.

Podcasts, lydbog og webinarer

Vi deler ud af vores viden og diskuterer vores metoder i direktørens bog, Omsorg gør det ikke alene, og vores to podcasts, som er henvendt til dig, der har berøring med psykiatrien selv, som ansat eller som pårørende.

Når et emne, som vi er dygtige til, har særligt stor interesse for vores kunder, byder vi på online seminar med en af vores specialister – du kan finde de afholdte webinarer under Viden.

Dokumentation

Koncernen Gran Recovery and Health og alle vores virksomheder er certificerede inden for kvalitetsledelse og FN’s verdensmål. Vi er desuden underlagt en masse tilsyn og instanser og flere af virksomhederne udfører tilfredshedsundersøgelser.

Du finder det hele samt persondatapolitikker og whistleblowerordning her.

Alle vores indsatser

Vi er en privatpsykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 300 medarbejdere. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er mere end deres udfordringer. Vi råder over en række virksomheder, der både hver for sig og tilsammen understøtter hverdagen, sikkerheden og de fysiske rammer i vores kerneopgaver.

Granhøjens botilbud

Vi har i alt 16 både midlertidige (§ 107) og længerevarende (§ 108) botilbud i Odsherred og på Midtsjælland. Et botilbud er altid kombineret med både behandling og beskæftigelse.

Skovhus Privathospital

På Danmarks første privatpsykiatriske hospital behandler vi børn, unge og voksne med alle slags psykiatriske udfordringer med ingen eller kort ventetid og meget stor patienttilfredshed.

Løvdalens beskæftigelse

Vi arbejder for en meningsfuld hverdag og har en vifte af tilbud inden for beskyttet beskæftigelse (SEL § 103), aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) og aktivering (LAB § 91) samt STU.

Skovhus krisecenter

Krisecenteret tilbyder akut støtte og midlertidigt ophold til kvinder i krise og deres børn. Vi er specialiseret i og klar til at hjælpe med omsorg og rådgivning døgnet rundt i Nykøbing Sj.

GTS vagtservice og sikring

Vores vagtservice sørger for tryghed og hurtig hjælp døgnet rundt på alle vores indsatser, herunder SEL § 85. De kan også bistå dig, der bor eller har virksomhed i Odsherred.

Skovhus Ungeherberg

Ungeherberget i Nykøbing Sj. tilbyder et midlertidigt ophold til unge på 18-28 år. Her er der fokus på et fordomsfrit og trygt miljø, hvor vi afklarer støttebehovet for at flytte i selvstændig bolig.

Socialt ansvarlige virksomheder

Løvdalens beskæftigelse samarbejder med to socialt ansvarlige virksomheder i Nykøbing Sjælland – et hotel med cafédrift og en stor gårdbutik med dyrehold og frugtplantage.

Skovhus herberg og forsorgshjem

Herberget i Nr. Asmindrup tilbyder en helhedsorienteret indsats til mænd og kvinder på 23-85 år. Her er der fokus på at støtte beboerne i at finde vej ud af hjemløshed og ind i en egnet bolig.

Entreprenørselskab

Mator er entreprenørselskabet, der istandsætter og vedligeholder alle bygninger i koncernen. Det er med til at fremtidssikre koncernen for både medarbejdere, beboere og patienter.

Seneste nyheder

Beboerdeltagelse styrket med grafisk faciliterede husmøder

Det kan være svært at sætte rammer for arrangementer og faste ugentlige planer, som inkluderer alle beboere på et botilbud. Og det er måske også okay, at ikke alle arrangementer og planer er for alle, men nogle gange kan ændrede rammer give flere tryghed og mod på at tage del.

Nyt socialt samlingspunkt på vej til flere botilbud

Granhøjens botilbud i Sorø åbner snart dørene til en ny café for Granhøjens beboere. Caféen skal i første omgang være et hyggeligt samlingspunkt for beboerne på de tre omkringliggende botilbud ved at afholde og understøtte sociale aktiviteter. Og senere måske også åbne op for andre beboere i Granhøjen.

Små handlinger kan gøre en stor forskel

Uge 15 var landet over dedikeret til den landsdækkende årlige affaldsindsamling arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge dem deltog op mod 235.000 frivillige affaldsindsamlere, heriblandt var en gruppe beboere og medarbejdere fra Granhøjen.

Vi har indsatser landet over

Job i Gran Recovery and Health?

Vi er en stor koncern, der stadig vokser, og vi søger derfor løbende nye medarbejdere inden for en bred vifte af stillinger. Du kan læse mere om vores karrieretilbud og finde alle aktuelle jobs på vores karrieresite. Her kan du også sende en uopfordret ansøgning.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.