Hvordan får vi et mere bæredygtigt sundhedsvæsen?

Det kan du nu læse de gode eksempler på i tværsektorielt inspirationskatalog – og Skovhus Privathospital er med!

Sundhed Danmark og Danske Regioner er gået sammen om at udvikle et inspirationskatalog til, hvordan sundhedsvæsnet kan arbejde for mere bæredygtighed og et bedre miljø via en række inspirerende tiltag.

Skovhus Privathospital er blandt eksemplerne, hvor vi fremhæves for vores arbejde med CSR, nærmere bestemt FN’s verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 4 (kvalitetsuddannelse) og 12 (ansvarligt forbrug og produktion), som vi også er certificerede i.