Hvordan omsættes teoretisk, ny viden til nærværende, meningsfuld praksis?

Granhøjen har netop afsluttet et samarbejde med Socialstyrelsen, som havde til formål at undersøge og udvikle på, hvordan recovery-orienteret rehabilitering opleves og udvikles fra den enkelte beboers og medarbejders perspektiv. Her følger en case fra udviklingsforløbet. Med den ønsker vi at give et indblik i én af de måder, vores dygtige team af medarbejdere og beboere har taget de ny-introducerede værktøjer og viden til sig og gjort til deres.

Præmissen for udviklingsforløbet har været, at der blev nedsat en implementeringsgruppe bestående af ledere, medarbejdere, sagsbehandlere og beboere, som sammen har sikret, at arbejdet med recovery hele tiden inddrager perspektiver fra repræsentanter for de aktører, som er involveret. Seks workshops – og en masse spændende arbejde imellem dem – er det blevet til, og det har bl.a. givet mulighed for at prøve nye redskaber af og evaluere på deres egnethed som mulige nye praksisser inden for borgerinddragende recovery på de enkelte botilbud. Forløbet blev evalueret på en opsamlingsworkshop, hvor de følgende spørgsmål bl.a. blev drøftet.