Ledige pladser i Granhøjens Skæve Boliger

Granhøjens Skæve Boliger er en række selvstændige boliger placeret over et større geografisk område i Odsherred. Her tilbyder vi pladser jf. SEL §§ 107 og 108. Boligerne er kendetegnet ved at tilbyde fleksible rammer som kan tilpasses en række forskellige behov, så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål eller vil høre nærmere.

Granhøjens Skæve Boliger egner sig f.eks. som ind- eller udslusning til/fra botilbud. Når der er tale om indslusning tager vi fagligt og praktisk udgangspunkt i en forståelse af, at tilbuddets målgruppe bl.a. består af borgere, som i nogle tilfælde kun i meget begrænset omfang kan håndtere at bo i tæt relation med andre borgere. Vi tilbyder støtte til en dagligdag bestående af en tydelig struktur som f.eks. kan bestå af beskæftigelse eller aktivitetstilbud og støtte til Almindelig, Dagligdags Læring (ADL) som rengøring, madlavning, egenomsorg mm. Der er desuden mulighed for fællesspisning de fleste af ugens dage, eller at få bragt aftensmaden ud.

Ligeledes kan vi tilbyde en rolig og tryg udslusning for de borgere, der har tilegnet sig tilstrækkelige færdigheder til at prøve at bo i en selvstændig bolig, inden de skal flytte for sig selv.

Granhøjens Skæve Boliger har to fælleslokaler. Her mødes mange af beboerne dagligt til sociale aktiviteter og der er løbende fællesspisning, alt sammen med personaledækning. Det er i hverdagen en stor del af personalets opgave at støtte op omkring et socialt liv. Dette kan f.eks. være fodbold, gåture, ferieture og fællesspisning ved Tjørneparkens køkken, men kan også være lokale arrangementer under Granhøjens Skæve Boliger.

Er du interesseret i at høre mere om botilbuddet kan du kontakte os her og høre nærmere.