Bæredygtighed og pædagogik går hånd i hånd

I Granhøjens botilbud har vi fokus på at skabe rammerne for en meningsfuld hverdag for alle beboere. Det ligger i vores fundamentet at arbejde med specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber, som er en tilgang, der har til formål at skabe sociale succesoplevelser og giver personlig motivation, ved at man oplever glæden i at være behøvet og stolet på i fællesskabet. Der ligger nemlig et stort pædagogisk potentiale i fællesskabet og i samarbejdet beboere og medarbejdere imellem. Her kan du læse et eksempel på, hvordan arbejdet med FN’s verdensmål skaber fællesskab, meningsfulde verdensmålsindsatser og samtidig indgår som en del af det pædagogiske motivationsarbejde på Granhøjens botilbud.

Årets Gerda er en pris der uddeles til et botilbud i Granhøjen, som over det sidste år har tænkt innovativt og kreativt i arbejdet med at udvikle nye måder at mindske klimaaftryk på i dagligdagen på botilbuddet. Her ses prisen på sin nye hædersplads på botilbuddet Vesterbro. 

I hele koncernen Gran Recovery and Health har vi, siden vi blev verdensmålscertificerede i , arbejdet i bæredygtighedsgrupper for at udvikle og implementere indsatser, der skaber fokus på verdensmålene og forbedrer det, vi allerede gør, så vi – ét skridt ad gangen – hele tiden bliver bedre til at reducere vores klimaaftryk. Gruppen samles om at gøre en ekstra indsats for at arbejde med vores verdensmålscertificeringer fra FN’s verdensmål og for at være med til at skabe mere bæredygtig udvikling. Læs også denne nyhed for mere viden om arbejdet med FN’s verdensmål.

I oktober 2022 mødtes bæredygtighedsgruppen for at snakke om fremtidige indsatser i botilbuddene inden for vores fokusområder under verdensmålene og for at skyde en el-sparekonkurrence i gang. Som det kan ske, når ildsjæle mødes, har konkurrencen udviklet sig over vinteren til ikke kun at have fokus på idéer til at spare yderligere på strømmen, men til at have fokus på en bred palet af måder, det enkelte botilbud kan sætte bæredygtighed på dagsorden. Nu går vinteren på hæld, og ved sidste møde i bæredygtighedsgruppen, var det derfor tid til at udvekslet idéer og erfaringer fra konkurrencen, og til at kåre konkurrencens vinder og overdrage Gerda-prisen.