Skovhus Privathospital deltager på Rusmiddelkonference

I dag deltager Skovhus Privathospital og Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling på KL’s Rusmiddelkonference. I år under temaet: den nye ansvars- og opgavefordeling for borgere med en dobbeltdiagnose, med fokus på formidling af den praktiske implementering af omstillingen og på de gode samarbejder. Og vi glæder os!

På billedet ser du Eva Albæk (til venstre) og Dorrit Olesen (til højre) ved standen på dagens konference

I maj åbnede vores seneste indsats, Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling, der er en tværfaglig behandlingsindsats jf. SEL §107, målrettet borgere der lever med en udviklingshæmning svarende til IQ-niveau jf. ICD10-kriterier, har en misbrugsproblematik, som de gerne vil arbejde med, og har behov for en helhedsorienteret løsning.

Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling er en underafdeling af Skovhus Privathospital. Vi kan tilbyde et midlertidigt ophold – dog minimum 60 uger – til borgere, der lever med mental retardering, har en misbrugsproblematik og har behov for en helhedsorienteret løsning, hvor overgangen mellem den offentlige misbrugsbehandling og botilbud er i centrum og samtidig går hånd i hånd med de øvrige behov, den enkelte har. Det gælder både støtte til sociale problemstillinger såvel som eventuelle behov for psykiatrisk udredning og somatisk behandling.

Dorrit Olesen, der er forstander på Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling vil sammen med de to andre repræsentanter kunne fortælle meget mere om målgruppen for tilbuddet, og hvad det er vi gør, som er særligt for denne indsats. Men hun er også med på konferencen af andre grunde: