Faglighed og anerkendelse er fremhævet i seneste tilsynsrapport for Skovhus Krisecenter

”… medarbejdernes tilgange til kvinder og medfølgende børn [er] i høj grad præget af både faglighed og omsorg…”. Sådan skriver Socialtilsynet i deres seneste tilsynsrapport om Skovhus Krisecenter. Og det er en tilbagemelding, som vi værdsætter højt. På Skovhus Krisecenter har vi nemlig fokus på at udvikle vores faglige viden og kompetencer kontinuerligt. Over det sidste halve år har vi været særligt optaget af børneperspektivet, og af hvordan vi bruger leg og hverdagsaktiviteter til at hjælpe børn med at bearbejde traumer og få et styrket samspil med deres mødre og jævnaldrende.

Medarbejderne på Skovhus Krisecenter deltager løbende i kurser, undervisning og andre former for faglig opkvalificering. På billedet ses noget af det litteratur, de arbejder med.

Vi har tidligere skrevet om vigtigheden af at have daglige rutiner som skolegang for både kvinder og børn på krisecentre, herunder vigtigheden af at have en alsidig faglighed blandt medarbejderne, som er med til at muliggøre, at vi kan skabe de daglige rutiner bedst muligt. Børn på krisecentre har nemlig ekstra stort behov for at have de velkendte hverdagsrutiner, når deres verden ellers er blevet vendt op og ned. Vores fineste opgave er at skabe trygge rammer og yde støtte til kvinder og deres børn, så de med tiden kan stå på egne ben og leve et trygt liv uden vold. Og for hele tiden at kunne tilbyde den nødvendige støtte er det derfor vigtigt, at fagligheden i medarbejdergruppen er opdateret med nyeste viden og metoder. Og det giver rigtig god mening som Winnie, der er socialformidler på krisecentret, også fortæller her: