Specialistteams skaber samspil og øger fagligheden

Tværfagligt samarbejde giver indsigter, der når længere ud, end hver enkelt kan nå alene. Det kan tilbudsteamet i Granhøjens Særlige Tilbud skrive under på. Vi har tidligere skrevet om den nye ledelsesstruktur i Granhøjen, og nu kan du møde tre specialister, der sammen udgør ét af de nye teams, der er etableret i ledelsesstrukturen, og som findes i hver afdeling i Granhøjen. Ledelseslaget kaldes tilbudsteamet og består af tre fagligheder, en faglig pædagogisk konsulent, en sagsbehandler og en afdelingsleder, der byder ind med tre specialiseringer. Sammen øger de den faglige sparring og styrker den daglige struktur omkring hver beboer.

Et tæt og godt samarbejde i tilbudsteamet er vigtigt, for at både medarbejdere og borgere oplever størst muligt udviklingspotentiale og fællesskab.

Teamet, du møder her, leder til daglig afdelingen Granhøjens Særlige Tilbud. Det er en afdeling, der tilbyder botilbud (SEL §§ 107 og 108) og beskæftigelse (SEL §§ 103 & 104, LAB § 91 og STU) til borgere med mental retardering og foranstaltningsdomme type 2-5. Det er den eneste afdeling i Granhøjen målrettet denne gruppe borgere, og det stiller særlige krav til både de fysiske rammer – der er bl.a. beskæftigelse på matriklen for at imødekomme udgangsbekendtgørelsen – og til medarbejdergruppen. Derfor er et tæt og godt samarbejde i tilbudsteamet vigtigt, for at både medarbejdere og borgere oplever størst muligt udviklingspotentiale og fællesskab både inden for afdelingen og med de øvrige botilbud i Granhøjen.