Velafsluttet ekstern audit og ISO-recertificeringer

I september havde flere afdelinger i Gran Recovery and Health besøg af certificeringsbureauet DNV, som årligt auditerer koncernens kvalitetsledelsessystem, ISO 9001, og verdensmålscertificering. I år havde ISO 9001-certificeringen fokus på koncernstrategiarbejde og på onborading af nye medarbejdere.

Det er en glad koordinator, Tanya (til venstre), og chef for faglig kvalitet i Granhøjen, Sanne (til højre), der her fejrer og ser tilbage på tre veloverståede dage med ekstern auditering af Granhøjens, og hele koncernens, kvalitetsledelsessystem. 

Granhøjens botilbud er forgangsvirksomhed i koncernen, når det kommer til DNV-certificeringen. Her har de siden 2014 samarbejdet med auditørerne i DNV om at opstille og udvikle rammer, der skaber en kontinuerlig sikring af ledelsen og retningen i virksomheden. Det har gang på gang vist sig at være en så meningsfuld kontrol, at certificeringen i 2021 blev rullet ud i resten af koncernen og nu kun mangler få indsatser, før vi er fuldt certificerede. I Granhøjens botilbud er den årlige eksterne auditeringen derfor også en vigtig begivenhed, som giver anledning til at se på praksisserne udefra. Sanne, der er chef for faglig kvalitet, er med i processen og fortæller: