Brug til oprettelse af NYHED om nu episode

Specialpsykiatrisk Podcast – Skizofreni, bonusafsnit

Bliv klogere på diagnosen og livet med skizofreni set fra en psykiatrisk og en pædagogisk vinkel i dette sidste af tre afsnit om skizofreni.

Specialpsykiatrisk Podcast – Skizofreni, pædagogisk

Bliv klogere på behandlingen og livet skizofreni set fra en pædagogiskvinkel i dette andet af tre afsnit om skizofreni.

Specialpsykiatrisk Podcast – Skizofreni, psykiatrisk

Bliv klogere på diagnosen og tilstanden skizofreni set fra en psykiatrisk vinkel i dette første af tre afsnit om skizofreni.

Ledige pladser på borderline-området

Ledige pladser på borderline-området. Se vores tre webinarer og lyt til vores podcastepisoder om emnet.

Specialpsykiatrisk Podcast – Særafsnit med Marias historie

Hvordan går det til, at en beboer bliver klar til at flytte ud for sig selv? Og hvordan går det nu? Det kan du høre om i dette særafsnit af Specialpsykiatrisk Podcast, som er blevet til i samarbejde med Maria, som tidligere har boet på et af Granhøjens botilbud.

Specialpsykiatrisk Podcast – Borderline og diagnosemanualen

I 2022 ændrede Europa syn på diagnosticeringen og behandlingen af personlighedsforstyrrelserne.

Specialpsykiatrisk Podcast – Kvindekrisecenter i det 21. århundrede

Kom med ind bag murene og få både et historisk og nutidigt blik på, hvorfor vi stadig har brug for krisecentre.

Specialpsykiatrisk Podcast – Leksikon om eksternalisering

Et auditivt leksikonopslag, der giver os et nyt perspektiv på måden at tale om vores udfordringer på.

Specialpsykiatrisk Podcast – Pårørendesamarbejde

Intet menneske er en ø! Derfor er netværkssamarbejdet en integreret del af vores behandling.

Specialpsykiatrisk Podcast – Selvbestemmelse og magtanvendelse

I denne episode af Specialpsykiatrisk Podcast, er du med til at krydse dette minefelt af dilemmaer, som vi aldrig må stoppe med at diskutere.