Løvdalen beskæftigelse har i mere end 30 år arbejdet for at skabe livsglæde og succesoplevelser gennem meningsfuld beskæftigelse for socialt og psykisk udsatte borgere. At have en hverdag med meningsfuld beskæftigelse er en vigtig forudsætning for at skabe en identitet, der ikke er knyttet til bestemte sociale problemer eller diagnoser – hvilket er en grundsten i vores arbejde. Løvdalen har en bred vifte af sociale tilbud inden for beskyttet beskæftigelse (SEL § 103), aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) og aktivering (LAB § 91) samt STU-forløb.

Helhedsorienteret og individuelt tilpasset

I Gran Recovery and Health tror vi på, at alle mennesker trives bedst i sociale, forpligtende fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som ligeværdige, og hvor de oplever at gøre en forskel. Det er udgangspunktet for vores beskæftigelsesindsats, og det har rod i den systemiske og den narrative tilgang ligesom de andre indsatser i Gran Recovery and Health. Beskæftigelsen er helhedsorienteret og bliver tilrettelagt individuelt og tages løbende op til eftersyn.

Vi mener, at en veludført beskæftigelsesindsats står for så meget som halvdelen af en god, helhedsorienteret behandling, når det kommer til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problematikker. Det er ikke en lille ting at påstå, men det er en indsigt, vi har oparbejdet gennem 30 år. Læs mere om det her.

Løvdalens beskæftigelse har tilbud inden for fire overordnede rammer

Beskyttet beskæftigelse

SEL § 103

Her kan borgeren få beskæftigelse inden for café og køkken, landbrug, håndværk, kreative værksteder eller hotel og butik – blandt andet på en af vores to socialt ansvarlige virksomheder.

Læs mere hos Løvdalens beskæftigelse på Granhøjens hjemmeside.

Aktivitets- og samværstilbud

SEL § 104

Her tilrettelægger vi tilbud til den enkelte inden for blandt andet musikundervisning, sanseintegration, kost og motion, kreative værksteder, kunst og hobby.

Læs mere hos Løvdalens beskæftigelse på Granhøjens hjemmeside.

Aktivering

LAB § 91

Her kan man få opkvalificering og vejledning for at kunne afdække eller udvikle faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så det er nemmere at få job eller begynde på en uddannelse.

Læs mere om Løvdalens aktiveringstilbud på den relevante side på Granhøjens hjemmeside.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Her bliver der sammensat et individuelt forløb i en uddannelsesplan, der indeholder en almendannende del, en specifikt målrettet del efter interesse og en praktikdel i en virksomhed eller institution.

Læs mere om STU på den relevante side på Granhøjens hjemmeside.

Løvdalens beskæftigelsestilbud har forskellige sværhedsgrader, så borgerne kan begynde i deres beskæftigelse under rolige og uformelle rammer, og når de mestrer dette, kan de få nye udfordringer. Hvis borgerne har ressourcerne, stabiliteten og interesserne for det, kan Løvdalen også tilbyde ordinær uddannelse. På den måde ser vi nogle af vores borgere blive udskrevet med en færdiggjort uddannelse og med god mulighed for at klare sig selv samt fastholde en stabil hverdag.

Læs mere om Løvdalens beskæftigelses- og uddannelsestilbud på Løvdalens egen hjemmeside.

Hvorfor overhovedet beskæftigelse?

Beskæftigelsen giver rig mulighed for at opleve succes og være en del af et fællesskab og være betydningsfuld for andre. Det er utroligt vigtigt i forhold til at styrke sin identitet som at være mere og andet end sin lidelse. Det betyder ikke, at problemerne forsvinder, men der dukker succeser og alternative historier op, som ikke alene er med til at give den enkelte nye perspektiver på livet, men samtidig er med til at frigive energi til at handle og tænke anderledes.

Alle mennesker har brug for mening i tilværelsen og for at opleve succes. I Gran Recovery and Health har vi den indstilling, at alle mennesker er noget andet og mere end deres problemer. Vi anerkender, at alle har brug for at være vigtige og værdifulde for andre mennesker. Vi mener derfor, at beskæftigelse og aktivering er en væsentlig del af et recovery-orienteret forløb.

I stedet for at man opfatter sig selv som psykisk syg, misbruger eller arbejdsløs, så er det en del af ens identitet, at man arbejder i butik, på en frugtplantage, byggeri, passer dyr eller har andre job. Arbejdet er med til at bryde det negative selvbillede, og derfor kan der bygges flere positive historier op, når man mærker anerkendelsen fra de andre involverede. Det giver en helt anden følelse af anerkendelse, at man betyder noget – at man er ventet et sted – men også, at man er borger i samfundet og yder noget.

Socialt ansvarlige virksomheder

Løvdalen beskæftigelse samarbejder med to socialt ansvarlige virksomheder i Nykøbing Sjælland – et hotel med cafédrift og en stor gårdbutik med dyrehold og frugtplantage. Her kan borgere få beskæftigelse i en helt almindelig virksomhed, der fungerer på markedsvilkår, og hvor beskæftigelsen derfor minder om en hverdag på en hvilken som helst anden arbejdsplads i Danmark.

Bæredygtighed i beskæftigelse

Løvdalen beskæftigelse er ingen undtagelse, når det gælder arbejdet med bæredygtighed. I alle vores beskæftigelsestilbud arbejder vi med økologi, affaldssortering, energibesparelser, miljøhensyn og genbrug. Både Løvdalen og Granhøjens botilbud skal afspejle det samfund, vi er en del af. Og i dag er aspekter som miljø- og naturbeskyttelse, sundhed og socialt og lokalt ansvar en naturlig del af samfundet, virksomhedsdriften og både privat- og arbejdslivet.

Et af vores pædagogiske principper er ligeværd og bygger på idéen om, at borgeren skal være en del af samfundet. Derfor skal de også tage del i ansvaret for vores fælles udfordringer. Hvis samfundsansvar kun er noget, de ressourcestærke skal gå op i, så fjerner vi de udsatte borgere endnu mere fra at være en del af samfundet. Derfor har vi på mange måder implementeret vores arbejde med at mindske belastningen af miljø og klima i den daglige beskæftigelse.

Er du interesseret i at læse mere om Gran Recovery and Healths arbejde med bæredygtighed og CSR, kan du finde og downloade en brochure om det eller læse om vores arbejde med verdensmål.

 

Se hvordan alle indsatserne og koncernen hænger sammen i vores organisationsdiagram.

Vi har indsatser landet over

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.