Granhøjen er et af landets ældste, private specialpsykiatriske behandlingstilbud. Vi har i alt 16 både midlertidige (§ 107) og længerevarende (§ 108) botilbud, som geografisk er fordelt rundt i Odsherred og på Midtsjælland. Hos Granhøjen er et botilbud altid kombineret med både beskæftigelse og behandling, som vi sikrer blandt andet via vores tætte samarbejde med Løvdalen beskæftigelse og Skovhus Privathospital.

Granhøjen tilbyder en række forskellige bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge og voksne med psykiske lidelser og sociale problematikker. De tre elementer er kernen i vores tilbud, og et ophold på Granhøjens botilbud vil altid indeholde et element af beskæftigelse og behandling.

Granhøjens botilbud er altså helhedsorienteret specialpsykiatri, og hvert eneste forløb i Granhøjen bliver skræddersyet den enkelte. Derfor har vi borgeren med fra start. Den borger, der bliver visiteret til et af vores tilbud, vil være inkluderet i visitationen og være med til samtalen med os. For her skal man ville behandlingen. Vi samarbejder aktivt med alle beboere om at finde mening i livet og komme tættere på at kunne opnå mål og drømme. Og det er noget, vi gør i fællesskab – for det kan godt være, at det er Granhøjen, der tilbyder rammerne, men det er den enkelte beboer, der skal generhverve evnen til at tage ansvar og beslutninger.

Beskæftigelse som en del af behandlingen

På Granhøjen tror vi på, at alle mennesker trives bedst i sociale, forpligtende fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som ligeværdige, og hvor de oplever at gøre en forskel.

Derfor er beskæftigelse altid en del af et ophold på Granhøjens botilbud.

Boligen er vigtig for at føle sig hjemme og som del i at skabe sin egen identitet. Botilbuddet udgør derfor en vigtig del af behandlingen og det terapeutiske arbejde på Granhøjen. Vi vægter højt, at alle beboere i Granhøjens botilbud oplever at have et hjem, som giver dem daglig glæde, socialt samvær, et tilhørsforhold og stolthed.

Vi gør derfor også meget ud af at have flot indretning med kunst på væggene i alle vores botilbud, ligesom udendørsarealerne bliver holdt flot ved lige. Og så har vi både botilbud i byområder og steder med landlige og naturskønne omgivelser.

Se selv efter i videopræsentationerne af alle Granhøjens botilbud, som findes nederst på siden her i overblikket over alle botilbuddene og på Granhøjens egen hjemmeside.

Oversigt over Granhøjens botilbud

Her er en oversigt over alle Granhøjens botilbud. Når du folder faktaboksen ud, finder du for hvert botilbud et link til deres side på Tilbudsportalen samt et link til en præsentationsvideo af botilbuddet. Der er nogle botilbud, der både har § 107- og § 108-pladser og derfor figurerer på begge lister.

Du kan også læse mere om Granhøjens botilbud på deres egen hjemmeside.

Midlertidige botilbud (SEL § 107)

Længerevarende botilbud (SEL § 108)

Praktisk pædagogisk støtte (SEL § 85)

Borgere, som ikke længere er i målgruppe til et botilbud efter Servicelovens § 107 og § 108, kan i samarbejde med Gran Recovery and Healths eget vagtkorps, GTS, tilbydes en mere selvstændig boligform med støtte efter § 85 – praktisk pædagogisk støtte.

Læs mere om vagtkorpset GTS.

Det er sagsbehandlerne i Granhøjens beskæftigelse, der står for den indledende kontakt i forbindelse med praktisk pædagogisk støtte ifølge SEL § 85. Mød dem her, eller kontakt dem direkte på:

Telefon: +45 5060 9188
Mail: beskaeftigelse@grh.dk

Job i Gran Recovery and Health?

I Gran Recovery and Health har vi omkring 300 medarbejdere og vi har løbende nye karrieretilbud. Det vil vi meget gerne vise frem, og vi har derfor udviklet en hel karriereside til formålet.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.