Andre indsatser under Løvdalen

Praktisk pædagogisk støtte – tilbud under SEL § 85

Borgere, som ikke er i målgruppe til et botilbud efter Servicelovens § 107 og § 108, kan tilbydes en mere selvstændig boligform med støtte efter § 85 – praktisk pædagogisk støtte – i samarbejde med vagtfirmaet GTS.

Nygårdens gårdbutik og frugtplantage

Nygårdens gårdbutik og frugtplantage er en af de to socialt ansvarlige virksomheder, som Løvdalen samarbejder med.

Her findes beskæftigelse inden for blandt andet butik, landbrug og dyrehold.

Vagtfirmaet GTService

Vores vagtservice sørger for tryghed og hurtig hjælp døgnet rundt på alle vores indsatser i koncernen Gran Recovery and Health herunder SEL § 85. De kan også bistå dig, der bor eller har virksomhed i Odsherred.

Hotel du Vest

Hotel du Vest i midten af Nykøbing Sjælland er en af de to socialt ansvarlige virksomheder, som Løvdalen samarbejder med.

Her findes beskæftigelse inden for blandt andet køkken og cafédrift.