Vores vagtservice sørger for tryghed og hurtig hjælp døgnet rundt på alle vores indsatser i koncernen Gran Recovery and Health og bidrager med praktisk og pædagogisk støtte under SEL § 85. De kan også bistå dig, der bor eller har virksomhed i Odsherred.

  Hurtig respons, tæt på

  Som det er tilfældet med flere andre virksomheder i koncernen, er også GTS født ud af at behov, som vi oplevede i forbindelse med løsning af vores kerneopgave. Med store afstande og lange responstider hos f.eks. politi, hvis en beboer går hjemmefra eller har udadreagerende adfærd, eller hos en låsesmed, hvis der er problemer med døre og adgangsveje, blev det klart, at vi kunne have god brug af vores eget vagtkorps.

  I dag vores vagtkorps og pædagogiske personale i GTS opgaver i alle vores indsatser. Ud over de allerede nævnte er de eksempelvis også koblet til en direkte alarm i vores kvindekrisecenter, hvor der bor kvinder og børn, der er sikkerhedstruet, ligesom korpset bistår med kørsel mellem indsatser og også kan være en del af en den pædagogiske støtte for en borger, der kan tilbydes egen bolig efter SEL § 85.

  Praktisk pædagogisk støtte (SEL § 85)

  Borgere, som har behov for praktisk pædagogisk støtte under Servicelovens § 85, kan i samarbejde med GTS tilbydes en mere selvstændig boligform. Her tilbydes den enkelte borger en hverdag med støtte og hjælp til at udvikle hjemlige færdigheder, som rengøring og personlig pleje, kombineret med er tilbud om behandling og beskæftigelse under Løvdalens øvrige tilbud. Du kan læse mere om Praktisk pædagogisk støtte her, og kontakte sagsbehandlerne i Løvdalens beskæftigelse for at høre nærmere.

  Vagtservice for private og virksomheder

  Bor du eller har du virksomhed i Odsherred og kunne du bruge GTS-vagterne i den forbindelse? Kontakt dem direkte og hør nærmere om mulighederne.

  Certificering, uddannelse og lokalkendskab

  GTS er medlem af SikkerhedsBranchen og lever derfor op til en række internationale standardkrav. Vagtkorpset er både sikkerhedsgodkendt af myndighederne og vagtuddannede og bliver fast informeret omkring nye tendenser og relevante lovgivninger på området. Alle vores vagters uddannelser og efteruddannelser bliver kontrolleret hvert år.

  Korpset er blandt andet uddannede inden for følgende områder:

  • Mægling og konflikthåndtering
  • Håndtering af psykoser
  • Håndtering af personer, der er påvirket af alkohol eller stoffer
  • Udvidet førstehjælp med brug af AED-hjertestarter

  GTS har desuden et indgående kendskab til Odsherred og området nord for Holbæk. Vores hovedplacering i og lokalkendskab til Odsherred en stor styrke i vores arbejde. Synlighed er vigtig for at skabe sikkerhed og tryghed, og vi er meget synlige området, hvilket har en præventiv effekt. Placeringen betyder også, at vi altid er lige i nærheden, og at hjælpen er hurtigt fremme.

  GTS tilbyder individuelle sikringer af private boliger og erhvervsejendomme i Odsherred. Det kunne være som runderingsvagt, nær- og alarmpatrulje, personbeskyttelse, eller det kunne være til nøgleservice, som de tilbyder med årsabonnement.

  Entreprenørselskab

  Entreprenørselskabet hedder Mator, og det er dem, der ejer, istandsætter og vedligeholder alle ejendomme i koncernen. Mator fungerer desuden også som beskæftigelse for beboere i Granhøjens botilbud.

  Administrationsselskab

  Dette selskab kalder vi i daglig tale koncernadministration. For det er nemlig her, hele koncernen administreres fra. Her sidder it-, hr-, jura-, økonomi-, uddannelses- og kommunikationsafdelingerne og sørger for, at de andre virksomheder kan koncentrere sig om kerneopgaverne.

  Job i Gran Recovery and Health?

  I Gran Recovery and Health har vi omkring 300 medarbejdere og vi udvider og specialiserer os løbende. I GTS, som det også er tilfældet i resten af koncernen, har vi løbende karrieretilbud. Det vil vi meget gerne vise frem, og vi har derfor udviklet en hel karriereside til formålet. Her kan du bl.a. møde Joachim, der i starten havde planer om at skulle videreuddanne sig til betjent, men efter mødet med sin kollegaer i koncernen tog en anden beslutning. Få et indblik i hverdagen og en fornemmelse at karrieremulighederne, og find alle aktuelle jobopslag her.

  FØLG OS

  © 2023 - Gran Recovery and Health

  En del af Gran Recovery and Health

  Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 350 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.