Bæredygtighed i beskæftigelsen

Den forståelse af bæredygtighed, som vi abonnerer på i Løvdalen, kommer fra koncernen Gran Recovery and Health, som vi er en del af. Her snakker vi om bæredygtighed på to måder – både helt konkret omkring miljø- og klimahensyn, som vi har en lang række initiativer inden for og også er certificerede i, og mere abstrakt ment på den måde, at beskæftigelsen skal være menneskeligt og socialt bæredygtig.