Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Hos Løvdalen er der mulighed for at bruge egne ressourcer og kompetencer i en arbejdssammenhæng efter Servicelovens § 103. Vi tilbyder individuelt tilrettelagt indsatser af beskyttet beskæftigelse inden for landbrug, håndværk, butik, café & køkken og på kreative værksteder.

MÅLGRUPPE

Borgere på eller over 18 år til folkepensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Og borgere med særlige sociale problemer, som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller benytte tilbud efter anden lovgivning.

Løvdalens beskæftigelse har i mere end 30 år arbejdet for at skabe livsglæde og succesoplevelser gennem meningsfuld beskæftigelse, som vi tilbyder til socialt og psykisk udsatte borgere bl.a. på botilbud. Løvdalens beskæftigelse tilbyder beskyttet beskæftigelse inden for fem overordnede områder med flere forskellige muligheder i hver. Læs mere herunder og klik dig videre ind på de enkelte sider.

Indholdet i den enkelte borgers beskæftigelse tager udgangspunkt i dennes ressourcer og de mål og drømme, borgeren selv har været med til at definere. Formålet med beskyttet beskæftigelse er, at borgeren får meningsfuldt indhold i hverdagen og er en del af et fællesskab. At borgeren får mulighed for at bruge og udvikle sine evner og sociale kompetencer via beskyttet beskæftigelse, og at borgeren gennem beskæftigelse og aktiviteter opnår øget livskvalitet og selvværd.

I Løvdalen og den psykiatriske koncern, vi er en del af, mener vi, at en veludført beskæftigelsesindsats står for så meget som halvdelen af en god, helhedsorienteret behandling, når det kommer til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problematikker. Det er ikke en lille ting at påstå, men det er en indsigt, vi har oparbejdet gennem 30 år. Det kan du læse mere om her.

Kontakt Løvdalens sagsbehandlerteam for spørgsmål og visitation,
hvis du har en borger eller pårørende, som kunne have gavn af vores tilbud.

Landbrug

I Løvdalens beskæftigelse er der rig mulighed for at prøve kræfter med arbejdet inden for landbrug. Med hele tre beskæftigelsessteder er der blandt andet mulighed for at arbejde med pasning af landbrugs- og kæledyr, markarbejde og vedligeholdelse af grønne områder.

Håndværk

Løvdalens beskæftigelse tilbyder en bred vifte af beskæftigelsestilbud inden for håndværkerfaget. Her er der både muligheder for de gængse håndværkerfag som tømrerarbejde, murerarbejde, malerarbejde m.m., men også for upcycling og renovering af møbler.

Butik

I Nygårdens Gårdbutik er der mulighed for at opnå kompetencer inden for alle aspekter af butiksdrift. Her er der både tilbud til de beboere, der drømmer om at lære at have kundekontakt, og dem, der har behov for at trække sig lidt tilbage og arbejde på lageret.

Café og køkken

I beskæftigelsen inden for café og køkken er der virkelig mulighed for at være med til at skabe værdi for andre. Her er der blandt andet mulighed for at være en del af madlavningen både til andre beboere, men også til eksterne kunder i caféen i den socialt ansvarlige virksomhed Hotel du Vest.

Kreative værksteder

I den kreative beskæftigelse er tryghed i fokus, da de velkendte pædagoger fra botilbuddet også deltager i beskæftigelsen. Her er også rig mulighed for at få nye færdigheder, når du bliver undervist i f.eks. musik eller bevægelse i hverdagen.

FØLG OS

© 2023 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 350 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.