Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

I Løvdalens beskæftigelse har vi fokus på borgerens håb og drømme for fremtiden, hvor vi tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I aktivitets- og samværstilbuddene sigter vi altid mod at bibeholde eller udvikle borgerens funktionsniveau og personlige færdigheder med det mål, at borgeren får en hverdag med indhold, struktur og sociale relationer.

Fokus på rehabilitering med udgangspunkt i den enkelte

Det er vigtigt for alle mennesker at blive stimuleret for at kunne opretholde og forbedre personlige færdigheder og for at skabe mening og glæde i tilværelsen. Derfor tilbyder Løvdalens beskæftigelse også en række aktivitets- og samværstilbud ud over beskæftigelsestilbuddene til socialt og psykisk udsatte borgere bl.a. på botilbud.

Tilbuddet tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, håb og drømme for fremtiden, som borgeren selv er med til at definere. Meningen med tilbuddet er som minimum at vedligeholde borgerens funktionsniveau og livsvilkår med fokus på at øge borgerens livskvalitet og selvværd.

I Løvdalen og den psykiatriske koncern, vi er en del af, mener vi, at en veludført beskæftigelsesindsats står for så meget som halvdelen af en god, helhedsorienteret behandling, når det kommer til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problematikker. Det er ikke en lille ting at påstå, men det er en indsigt, vi har oparbejdet gennem 30 år. Det kan du læse mere om her.

Kontakt Løvdalens sagsbehandlerteam for spørgsmål og visitation,
hvis du har en borger eller pårørende, som kunne have gavn af vores tilbud.

Målgruppe for § 104

Aktivitets- og samværstilbud er til personer på eller over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet er at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår for borgeren og derigennem skabe en øget livskvalitet.

Herunder er nogle af de aktiviteter, som er en del af Løvdalens aktivitets- og samværstilbud. Vores erfaring er, at vores borgere synes, tilbuddene er sjove og lærerige – både personligt og socialt.

FØLG OS

© 2023 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 350 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.