Kvalitetsledelse

I Gran Recovery and Health arbejder vi hele tiden på at blive bedre. For at sikre effektive arbejdsgange og kvalitet i vores beslutninger har vi et ISO-certificeret kvalitetsledelsessystem. Vores arbejde er specialiseret inden for flere forskellige fagområder, tilsyn og lovgivninger. For at vi kan sikre den bedst mulige psykiatriske behandling har vi i vores kvalitetsledelsessystem en række procedurer for vores arbejde. Procedurerne er til, for at vores psykiatriske behandling sker efter en tilgang, som vi ved virker, og samtidig sikrer de, at vi overholder alle gældende lovgivninger.