FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål har som overordnet formål at skabe en mere bæredygtig udvikling i hele verden med lige muligheder for alle mennesker. Det er et ønske og et mål, som vi deler; Gran Recovery and Health arbejder hele tiden på at tænke bæredygtighed ind i vores daglige arbejde, og det har vi faktisk altid gjort. Vi har erfaret, at det giver noget mere værdifuldt end økonomisk overskud, når vi sætter fokus på miljø, bæredygtig brug af ressourcer og socialt ansvar. Det har været en del af virksomhedens DNA siden det første botilbud åbnede i 1985, og vi sætter en ære i hele tiden at udvikle os. Det bruger vi også verdensmålene som inspiration til.