Vores tilgange

I Gran Recovery and Health arbejder vi helhedsorienteret og med det enkelte menneske i centrum for alt, hvad vi foretager os. Med hvert deres fokusområde bidrager alle virksomheder i koncernen til at støtte vores beboere og patienter i at skabe en identitet og en fremtid, der rækker ud over deres udfordringer. Det gør vi ud fra den systemiske og den narrative tilgang og i alle vores principper og praksisser.