Det systemiske og det narrative

I Gran Recovery and Health har vi fokus på at skabe de bedst mulige rammer for et recovery- og rehabiliteringsorienteret forløb for beboere og patienter. Det gør vi ud fra en systemisk og en narrativ behandlingspædagogik og metode. Det vil sige, at al den behandling, vi tilbyder, altid er forankret i de to begreber og den teori og tænkning, der ligger bag. Det kommer særligt til udtryk i den måde, vi taler om og med den enkelte og hinanden – altså det narrative aspekt. Og det viser sig ved, at vi aktivt kigger på de systemer, vi er en del af, og finder nye veje at navigere i dem på – altså det systemiske aspekt. Til sammen kan det være en hjælp til at begynde at tænke og handle anderledes og bevæge sig tættere på de mål, vi har i vores liv. Her på siden uddyber vi de to begreber endnu mere.