Alle vores indsatser

Vi er en privatpsykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 300 medarbejdere. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er mere end deres udfordringer. Vi råder over en række virksomheder, der både hver for sig og tilsammen understøtter hverdagen, sikkerheden og de fysiske rammer i vores kerneopgaver.

Granhøjens botilbud

Vi har i alt 16 både midlertidige (§ 107) og længerevarende (§ 108) botilbud i Odsherred og på Midtsjælland. Et botilbud er altid kombineret med både behandling og beskæftigelse.

Skovhus Privathospital

På Danmarks første privatpsykiatriske hospital behandler vi børn, unge og voksne med alle slags psykiatriske udfordringer med ingen eller kort ventetid og meget stor patienttilfredshed.

Løvdalens beskæftigelse

Vi arbejder for en meningsfuld hverdag og har en vifte af tilbud inden for beskyttet beskæftigelse (SEL § 103), aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) og aktivering (LAB § 91) samt STU.

Skovhus krisecenter

Krisecenteret tilbyder akut støtte og midlertidigt ophold til kvinder i krise og deres børn. Vi er specialiseret i og klar til at hjælpe med omsorg og rådgivning døgnet rundt i Nykøbing Sj.

GTS vagtservice og sikring

Vores vagtservice sørger for tryghed og hurtig hjælp døgnet rundt på alle vores indsatser, herunder SEL § 85. De kan også bistå dig, der bor eller har virksomhed i Odsherred.

Skovhus Ungeherberg

Ungeherberget i Nykøbing Sj. tilbyder et midlertidigt ophold til unge på 18-28 år. Her er der fokus på et fordomsfrit og trygt miljø, hvor vi afklarer støttebehovet for at flytte i selvstændig bolig.

Socialt ansvarlige virksomheder

Løvdalens beskæftigelse samarbejder med to socialt ansvarlige virksomheder i Nykøbing Sjælland – et hotel med cafédrift og en stor gårdbutik med dyrehold og frugtplantage.

Skovhus herberg og forsorgshjem

Herberget i Nr. Asmindrup tilbyder en helhedsorienteret indsats til mænd og kvinder på 23-85 år. Her er der fokus på at støtte beboerne i at finde vej ud af hjemløshed og ind i en egnet bolig.

Entreprenørselskab

Mator er entreprenørselskabet, der istandsætter og vedligeholder alle bygninger i koncernen. Det er med til at fremtidssikre koncernen for både medarbejdere, beboere og patienter.

Skovhus bo- og afhængighedsbehandling

Midlertidigt botilbud med specialiseret støtte og hjælp til behandling af borgere, der er ramt af misbrug, har nedsat kognitiv funktionsevne og en eller flere psykiatriske diagnoser.