Ledelse og bestyrelse

I koncernen har vi én samlet driftsbestyrelse for de sociale tilbud, som er under Socialtilsyn. Bestyrelsen støtter ledelsen i de enkelte og respektive virksomheder og bidrager med viden og kompetencer fra erhvervslivet til den daglige drift. Hver virksomhed har sin egen ledelse. Mød bestyrelsen og koncernens ledere her.