Specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber

Specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber er på samme tid målet og midlet til at lykkes i Gran Recovery and Health. Det er en tilgang, der kun kan fungere, hvis vi arbejder med det som en kultur, der gør sig gældende i hele koncernen. Det gælder både i behandlingen, beskæftigelsen og botilbuddene, såvel som det gælder på ledelsesniveau og blandt alle vores medarbejdere. Det har heldigvis altid været en del af koncernens DNA og dermed en kultur, der eksisterede i praksis, før den var formgivet i begrebet og konceptet specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber.