Ny ledelsesstruktur på Granhøjens botilbud

Granhøjen har omorganiseret ledelsen, så den i endnu højere grad giver tydelige ledelsesveje og kan understøtte de mange tværfaglige samarbejder, vi har. Det gælder både samarbejder internt mellem faggrupper og med vores mange eksterne samarbejdspartnere. Her er et kort indblik i ændringerne.

Den nye ledelsesstrukturen er her illustreret. Hvis du ønsker at se et overblik over afdelinger og botilbud, kan dette findes i koncernens organisationsdiagram.

I begyndelsen af året kunne vi fortælle om den (ikke helt) nye koncernstruktur i Gran Recovery and Health, om det sammenhørende generationsskifte i koncernen og ikke mindst om den nye bestyrelse, der blev konstitueret pr. 1/1 2023. Vi har gemt endnu en annoncering, som vi også gerne vil vifte med flaget for. I Granhøjens botilbud har vi nemlig over det sidste år arbejdet med en ny meningsfuld måde at organisere ledelsen på.

Baggrunden for den nye ledelsesstruktur er, at vi er vokset i antal botilbud, beboere og medarbejdere, og at vi derfor har behov for at samle de faglige kompetencer i en ny struktur, så den også følger med udviklingen.

Den nye ledelsesstruktur ser således ud, og er trådt i kraft ved årsskiftet:

Den daglige ledelse i hele Granhøjen er blevet samlet. Fra at være geografisk to-delt i Granhøjens centre 1 og 2, har vi nu fokuseret ledelsesområderne og samlet den daglige ledelse i ét team med tre områder: Chef for faglig udvikling og vicedirektør i Granhøjen A/S, chef for personale og drift og chef for sagsbehandling og salg. Over den daglige ledelse har vi fortsat bestyrelsen og direktør for Granhøjen A/S og chef for kvalitet og udvikling, Tor Mikkelsen.

Granhøjens afdelinger har hver et tilbudsteam, som består af afdelingsleder, faglig pædagogisk konsulent og sagsbehandler. Afdelingslederen har det overordnede ansvar for driften og medarbejderne. Den faglige pædagogiske konsulent har det primære ansvar for beboerne og det pædagogfaglige, og sagsbehandler vil i dette team kunne bygge endnu bedre bro imellem vores enkelte botilbud og vores samarbejdspartnere i kommunerne rundt i landet.

Det enkelte botilbud fortsætter med at have en teamleder, som har fokus på tilbuddets konkrete kerneområder. Teamleder støtter kontaktpersonernes arbejde og vejleder dem i deres opgaver og står desuden for den overordnede koordinering af arbejdet i samarbejde med afdelingslederen.